EMILIA

EMILIA BURKIEWICZ: ” Jestem certyfikową międzynarodową  nauczycielką jogi dla dzieci i jogi rodzinnej – Rainbow Kids Yoga oraz dla dorosłych w nurcie Vinyasa Joga. Poszukując własnej ścieżki rozwoju zetknęłam się z różnymi stylami jogi (m.in. z jogą wg. metody B. K. S. Iyengara, Ashtangą, Sivanadą, Kundalini Jogą, Jivamukti oraz Sri Sri Jogą, by odkryć, że moją ścieżką jest Vinyasa Joga. Cały czas rozwijam umiejętności uczestnicząc w licznych warsztatach u najlepszych nauczycieli jogi w kraju i zagranicą. 
Moim żywiołem jest woda, kocham podróże, odkrywanie kultur i jednanie się z nimi. W szkole Yoga Loft prowadzę zajęcia dla najmłodszych”