sekwencja księżycowa // moon

Sekwencja księżycowa równoważy słoneczny charakter dynamicznej ashtangi. Jej fundament jest podobny do ashtangi — utrzymujemy świadomą kontrolę nad oddechem wykorzystując oddech ujjayi. Nie występują w niej jednak klasyczne vinyasy (przejścia), a tzw. supta vinyasy, znacznie łagodniejsze, doskonale rozciągające ciało. Praktykę rozpoczynamy powitaniami Księżyca, a każdą pozycję rozpoczynamy od lewej strony, przełamując zwyczajowy schemat. Lewa strona ciała reprezentuje intuicję i kobiecy aspekt ludzkiej natury (w przeciwieństwie do prawej, symbolizującej analityczny umysł i aspekt męski), jest jednocześnie związana z przywspółczulnym układem nerwowym — w sanskrycie zwanym Ida nadi lub Chandra nadi.


Na sekwencję moon zapraszamy w poniedziałki o 8:30 i w środy o 17:15. Zajęcia prowadzi Monika.


Kliknij tutaj, by przejść do grafiku.